Home| Contact | Koran |Religie v/d Islam|  | Qaw

Assalamo Aleikum W.R.W.B! ___ Federation of Ahmadiyya Anjumans Netherlands ___ Official Website sinds 17 juli 1997

 Islam predikt: Verdraagzaamheid, Vrede, Rationaliteit en Inspiratie
 
Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

 
 

Google